Return to site

Microsoft Power Query Guiden

www.dataportfoljen.se

Kursboken "Microsoft Power Query Guiden" är skriven på svenska, för Excel 2010 och senare versioner

Boken handlar om frågeverktyget Power Query i både Microsoft Excel och Microsoft Power BI Desktop programmen.

Redan 1997 introducerade Microsoft MS Query i Excel. Nu är uppföljaren Power Query en del av Excel 2016 och programmet Power BI Desktop. Power Query finns även som tillägg till Excel version 2010 och 2013.

Med hjälp av Power Query kan du läsa in data för att skapa rapporter med innehåll från flera externa källor.
 

Boken börjar med hur du kan läsa in och ”tvätta” data med automatik via skript verktyget Power Query, fortsätter att med går igenom hur du kan dela upp och sammanfoga filer och läsa in flera filer från en mapp.
 

Samtidigt som filer läses in kan datum konverteras och nya kolumner infogas och mycket mer.
 

Power Query finns och fungerar likadant i både i Excel och i programmet Power BI Desktop.
 

Målet är att när väl rapporten är klara, så kommer de automatiskt att uppdateras, när datakällorna fylls på med mer information.
 

Denna bok är del fyra i en serie som handlar om att arbeta med tabeller och rapporter i Microsoft Excel och i Microsoft Power BI Desktop.

Innehåll i boken och kursagenda

Kapitel 1

 • Vad är Power Query?                                                                                                           
 • Power Query fönstret                                                                                                          
 • Tvätta och städa data                                                                                                           
 • Dela upp text                                                                                                                           
 • Fylla tomma celler                                                                                                                 
 • Frågeredigeraren                                                                                                                   
 • Konvertera värden                                                                                                                
 • ”Vända” en tabell                                                                                                                   
 • Omvänd pivotering - normalisering                                                                                
 • Gruppera - Pivotera                                                                                                              

Kapitel 2

 • Olika datakällor                                                                                                                       
 • Läsa in externdata till Power Query i Excel                                                                   
 • Hämta data från Webbsida                                                                                                
 • Hämta data från text och Excelfiler                                                                                 
 • Kombinera data från flera Excelfiler                                                                               
 • Skapa anslutning                                                                                                                    
 • Sammanfoga tabeller                                                                                                           
 • Läsa in textfiler från en mapp                                                                                            
 • Läsa in Excelfiler från en mapp                                                                                         
 • Sammanställa data från flera olika kalkylblad                                                             

Kapitel 3

 • Tabellrelationer                                                                                                                      
 • Sammanställa data med delvis samma innehåll - Full Outer Join                        
 • Komplettera en tabell med en annan tabell - Left Outer Join                               
 • Komplettera en tabell med en annan tabell - Right Outer Join                             
 • Para ihop en tabell med en annan tabell - Inner Join                                               
 • Utesluta information från två tabeller - Left Anti Join                                              
 • Sammanställa data från flera tabeller - Full Outer Join                                            
 • Tabellrelationer med fler än ett nyckelfält                                                                   

Kapitel 4

 • Special funktioner                                                                                                                 
 • Sökvägar                                                                                                                                    
 • Läsa in data från en webb-sida                                                                                         
 • Kolumn från exempel                                                                                                          
 • Vända data som är grupperade i block                                                                          
 • Sammanställa eller aggregera data                                                                                 
 • Sortera 
 • Villkorsstyrd kolumn                                                                                                                                                                                 

Boken innehåller 160 stycken A4 sidor.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly