6 nya diagram i Excel 2016

Office 2016 lanseras den 22 september 2015, som fristående paket och ingår även i prenumerationen av Office 365. Kommer att uppgraderas i Office 365 under februari 2016 men går att installera redan nu.

Treemap diagram

Treemap diagram i Excel 2016

Ett Treemap diagram visar data i ett hierarkiskt mönster.

Trädgrenar representeras av rektanglar, med förgreningar som visas som mindre rektanglar. Storleken på rektanglarna representerar antalet objekt. Treemaps är bra för att visualisera data i flera nivåer eller grupperingar, d.v.s. omfattande hierarkiska data.

Vattenfallsdiagram

Vattenfallsdigram i Excel 2016

Vattenfallsdiagram, visar fördelningen från ett startvärde till slutresultatet. De används ofta för att visualisera finansiella rapporter genom att illustrera den kumulativa effekten av intäkter och kostnader.

Pareto diagram

Pareto diagram i Excel 2016

Du har tidigare kunnat bygga ett Pareto-diagram i Excel genom att kombinera ett kolumn- med ett linjediagram, men i Excel 2016 det är inbyggt så det lättare att skapa den. Plus det finns inställningar för kategorier så du inte behöver gruppera data först.

Låddiagram

Låddiagram i Excel 2016

Låddiagram är ett bra sätt att visa data som delas in fyra delar, alla med ett lika stort antal värden. Boxen i mitten visar var majoriteten av värdena ligger och linjerna visar det minsta och största värdet, som ibland är extremvärden. Det är ett bra diagram att använda när man analyserar värden med stor variation.

Histogram diagram

Histogram diagram i Excel 2016

Ett med Histogram grupperas värdena i storleksordning, så du tydligt ser fördelningen av antalet värden, i ditt diagram.

Soldiagram

Soldiagram i Excel 2016

 

Soldiagram kan vara svåra att tolka, precis som vanliga cirkeldiagram. Men det betyder inte att de alltid är oanvändbara. Ingår det för många värden, går det bara att läsa etiketterna på de största tårtbitarna, men det är kanske just det som är det enda du är intresserad av.

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly