Return to site

Office 2019/2016/2013/365 utbildning

Utbildning i nyheter och förbättringar i senaste Office versionen

Alla Office utbildningar kan genomföras som videomöte, via utdelat skrivbord på distans.

Boka utbildning eller personlig coachning, från två timmar per gång.

Microsoft Office 2013 programmen

Nyheter i Office 2019 och Office 365

Microsoft uppdatera hela tiden Office 365 och Office 2019 innehåller de nyheter som fanns i Office 365 under hösten 2019.

Gemensamma nyheter i Office 2016

 • Färgteman
 • Smart sökning
 • Menyvalet Öppna
 • Samtidig redigering - Historik för delade dokument
 • Dela med Skype
 • Nya hjälpfunktionen – Berätta
 • Pennekvationer
 • Arbeta med alla Office program, på olika enheter
 • Listan senaste dokument
 • Nya diagramtyper
 • Automatisk bildrotation
 • Upplösning/zoomning
 • Pekskärmar
 • Ritfunktion

Nyheter i Word 2016

 • Menyfliken Layout

Nyheter i Excel 2016

 • Power Query
 • Prognosverktyget
 • Power Map – 3D Karta
 • Förbättringar i Pivottabeller
  • Automatiska Relationer
 • Uppdatera datamodeller
 • Detalj zoomning i diagram
 • Integrerat med Microsoft Power BI
 • Förbättrad Komplettera automatiskt
 • Nya funktioner

Nyheter i PowerPoint 2016

 • Skärminspelning
 • Nya layouter
 • Designidéer
 • Bättre bild och videoupplösning
 • Förbättrade Smarta stödlinjer för tabeller
 • Samarbeta med andra

Nyheter i Outlook 2016

 • Online-sökning
 • Stöd för nya Office 365 funktioner
 • Internationella adresser
 • Ställa in lagring av e-post
 • Bifoga senaste dokument
 • Ändra behörighet på bifogade filer
 • Bifoga text
 • Office 365 grupper

Nyheter i OneNote 2016

 • Onlinevideo
 • Dela Resursdelningslänk
 • OneNote Clipper
 • OneNote och webb-läsaren Edge
 • Skicka e-post till OneNote
 • OneNote och Office 365 Grupper
 • OneNote och Office Lens

Gemensamma nyheter i Office 2013

 • Ny Grafisk stil,  mer renodlade menyer
 • Nytt visningsläge Helskärm   
 • Stöd för pekskärmar
 • Nytt öppningsvy
 • Ny Info panel
 • Nyheter i Öppna
 • Nyheter i Spara som
 • Skydrive
 • Grafiska dekorationer
 • Nyheter för delning
 • Nyheter för Exportera
 • Nyheter med Konton
 • Blockering av fil format
 • Online bilder
 • Office Apps
 • Nyheter i Granska menyn

Word 2013

 • Nytt utseende
 • Nyheter i Arkiv menyn
 • Börja med en mall
 • Spara och dela dokument i molnet
 • Öppna och editera i PDF-filer                            
 • Presentera online

Nyheter i Start menyn

 • Nya rubriktypsnitt
 • Komprimera eller expandera Rubriker

Nyheter i Infoga menyn

 • Infoga kommenar
 • Infoga online bilder och video
 • Online video
 • Online ”Streamat” innehåll
 • Online videoklipp
 • Livelayout - Ordna bilder enkelt
 • Justeringsstödlinjer

Design – ny meny

 • Stiluppsättningar

Nyheter i Granska menyn

 • Visa kommentarer
 • Spåra ändringar
 • ”Simpel mark up”
 • Alternativ för spåra ändringar
 • Lösenord för Spåra ändringar                           
 • Acceptera/Ignorera ändringar
 • Svarskommentar
 • Marginal markeringar

Nyheter i Utvecklare menyn

 • XML panelen

Nyheter i Visa menyn

 • Nytt läsläge
 • Objektzoomning
 • Pilar förstorar ännu mer
 • Fortsätt läsa
 • Navigationspanelen tillsammans med läsläget
 • Inverterad skärm
 • Visa kommentarer                           

Excel 2013

 • Nytt på Arkiv menyn
 • En arbetsbok, ett fönster
 • Mallar
 • Bädda in data på kalkylbladet i en webbsida                           
 • Strict Converter för nya filformatet
 • Samarbeta
 • Dela ett Excel-kalkylblad i ett online möte
 • Skicka till sociala nätverk
 • Presentera online
 • Spara och dela filer online
 • Add-Ins
 • Inquire ett add-in i Office Professional Plus
 • Spreadsheet Compare

Nytt på Start menyn

 • Quick Analysis                            
 • Visa dubbletter
 • Snabbfyllning - ”Flash Fill”
 • Snabb analys
 • Förhandsgranska Pivottabeller

Nytt på  Infoga menyn

 • Filtrera tabelldata med hjälp av Utsnitt

Nytt i Excel tabellerNytt i Pivottabeller

 • Rekommenderade Pivottabeller
 • Tidslinje
 • Report Connections

Nya PowerPivot

 • PowerPivot Diagram Vyn
 • Fler datakällor
 • Nytt i Pivotdiagram
 • Nytt i Utsnitt

Nya PowerView   

Nya Diagram

 • Rekommenderade diagram
 • Visa animeringen i diagram
 • Flytande formatpaneler

Data Modeller                            

Nytt på Formler menyn

 • Nya funktioner i Excel

Nytt på Utvecklare menyn

 • Stöd för Appar
 • Macro
 • Förhandsgranska VBA

PowerPoint 2013

 • Ny standardstorlek på sidor
 • Snabbare uppstart
 • Nytt på Arkiv menyn
 • Ny Startskärm                            
 • Det nya Spara som
 • Arbeta tillsammans i samma presentation
 • Samtidig redigering med PowerPoint Web App
 • Dela och spara
 • Starta ett online möte från PowerPoint

Nytt på Start menyn

 • Layout
 • Markeringsfönstret
 • Jobba med lager
 • Lägga framför/bakom

Nytt på Infoga menyn             

 • Bilder
 • Online bilder
 • Infoga Skärmbild
 • Färgpipett
 • Flytande paneler
 • Egenskapspaneler
 • Instagram effekter
 • Förena form
 • Video
 • Förbättrat stöd för video och ljud
 • Online ”Streamat” innehåll
 • Slå ihop figurer

Nytt på Design menyn            

 • Teman med varianter
 • Använda Widescreen

Nytt på Animerings menyn

 • Visa animering från valfi position
 • Rörelsebanor
 • Nytt på Bildspels menyn        
 • Ny knapp för bildspelsvisning                           
 • Zooma
 • Stöd för pekskärmar

Nytt i Föredragshållarvyn

 • Bildzoom
 • Navigeringsminiatyrer
 • Presentera Online med hjälp av Office Presentation Service
 • Start en online presentation in PowerPoint med hjälp av Lync

Nytt på Granska menyn

 • Rättstavning
 • Kommentarer                            
 • Svarskommentar
 • Kommentarpanel

Nytt på Visa menyn

 • Bildbakgrunden
 • Bakgrundsformat
 • Anteckningar
 • Dispositionsläge
 • Justeringsstödlinjer
 • Sprid ut och justera objekt jämnt
 • Avståndsstödlinjer

OneNote 2013

Nytt för dig ”På språng”         

 • På alla dina enheter
 • Synkronisera
 • Samla in
 • Bädda in filer

Förenklad delning

 • Spara och dela filer i molnet 
 • Synkronisera anteckningar över datorer och enheter
 • Arbeta tillsammans
 • Dela anteckningar i möten
 • Se de som samarbetar
 • Att ta mötesanteckningar i OneNote 2013
 • Mötesanteckningar för ett Outlook-möte
 • Mötesanteckningar för en Lync Online-möte
 • Dela mötesanteckningar med andra
 • ClipArt och spara information från webben
 • Bädda in Excel-kalkylblad och Visio-diagram                            
 • Göra bättre tabeller
 • Spara, söka och dela allt
 • Visa OneNote i en WEB browser

 • OneNote på en Ipad

Outlook 2013

 • Nya Översikter
 • Nya Navigeringsfält
 • Nytt på Arkiv menyn
 • Stöd för Exchange ActiveSync-support
 • Sociala kontakter

Nytt på Start menyn

 • Förhandsgranska meddelanden i meddelandelistan
 • Svara snabbare med infogade svar
 • Använd kommandona i meddelandelistor för snabba åtgärder
 • Alla och olästa knappar
 • Anpassa din inkorg
 • Dela din kalender
 • Väderfält
 • Kontakter heter nu Personer                           
 • Nya personkort
 • Se alla dina kontaktuppgifter på ett ställe
 • Nytt på Att-Göra-Lista            

Nya Sök

 • Snabbfilter och snabbkommandon
 • Sök enkelt i flera e-postlådor                            
 • Snabbsök

Kommunicera med Lync

 • Ansluta med Hotmail utan några tillägg
 • Nya Site Mailbox