Return to site

Power Query - för Excel och Power BI

- DataPortföljen - Kunskap är lätt att bära

Kursboken "Power Query - för Excel och Power BI" är skriven på svenska, för Excel 2010 och senare versioner

Boken handlar om frågeverktyget Power Query i både Microsoft Excel och Microsoft Power BI Desktop programmen.

Redan 1997 introducerade Microsoft MS Query i Excel. Nu är uppföljaren Power Query en del av Excel 2016 och programmet Power BI Desktop. Power Query finns även som tillägg till Excel version 2010 och 2013.

Med hjälp av Power Query kan du läsa in data för att skapa rapporter med innehåll från flera externa källor.
 

Boken börjar med hur du kan läsa in och ”tvätta” data med automatik via skript verktyget Power Query, fortsätter att med går igenom hur du kan dela upp och sammanfoga filer och läsa in flera filer från en mapp.
 

Samtidigt som filer läses in kan datum konverteras och nya kolumner infogas och mycket mer.
 

Power Query finns och fungerar likadant i både i Excel och i programmet Power BI Desktop.
 

Målet är att när väl rapporten är klara, så kommer de automatiskt att uppdateras, när datakällorna fylls på med mer information.
 

Denna bok är del i en serie som handlar om att arbeta med tabeller och rapporter i Microsoft Excel, Power Piovt och i Microsoft Power BI Desktop.

Innehåll i boken och kursagenda

KAPITEL 1 - ANVÄNDA POWER QUERY

 • Användningsområden                                                                                
 • Hitta Power Query menyn                                                                        
 • Power Query fönstret                                                                                 
 • Städa data                                                                                                       
 • Dela upp text                                                                                                 
 • Fylla tomma celler                                                                                        
 • Frågeredigeraren                                                                                         
 • Formatera och beräkna data                                                                    
 • Gruppera - Pivotera                                                                                     
 • Omvänd pivotering - normalisering                                                       
 • ”Vända” en tabell                                                                                         

KAPITEL 2 - DATAKÄLLOR

 • Olika datakällor                                                                                             
 • Läsa in externa data till Power Query i Excel                                      
 • Läsa in externa data till Power Query i Power BI Desktop
 • Hämta data från Webbsida                                                                       
 • Hämta data från text- och csv-filer                                                        
 • Hämta data från Excelfiler                                                                         
 • Kombinera data från flera Excelfiler                                                      
 • Skapa anslutning                                                                                           
 • Sammanfoga tabeller                                                                                  
 • Läsa in textfiler från en mapp i Excel                                                     
 • Läsa in textfiler från en mapp Power BI Desktop                             
 • Läsa in Excelfiler från en mapp                                                                
 • Sammanställa data från flera olika kalkylblad i Excel                      
 • Sammanställa data från flera kalkylblad i Power BI Desktop
 • Läsa in databaskällor                                                                                   

KAPITEL 3 - RELATIONER

 • Tabellrelationer                                                                                             
 • Data med delvis samma innehåll - Full Outer Join                            
 • Komplettera en tabell med en annan tabell - Left Outer Join
 • Komplettera en tabell med en annan tabell - Right Outer Join
 • Para ihop en tabell med en annan tabell - Inner Join                      
 • Utesluta information från två tabeller - Left Anti Join                    
 • Sammanställa data från flera tabeller - Full Outer Join                  
 • Tabellrelationer med fler än ett nyckelfält                                         
 • Kombinera frågor genom att Lägga till och Gruppera                    

KAPITEL 4 - ANSLUTNINGAR

 • Ändra Sökväg                                                                                                 
 • Byta ut datakällor                                                                                         
 • Filtrering av inlästa filer                                                                              
 • Ändra datatyp i frågestegskoden                                                           
 • Ändra ”Läs in till …”                                                                                      
 • Ändra anslutning …”                                                                                    
 • Ta bort fråga                                                                                                   
 • Länka till eller duplicera fråga                                                                  
 • Frågealternativ                                                                                              
 • Fler typer av anslutningar                                                                          

KAPITEL 5 - SPECIALFUNKTIONER

 • Dela upp värden i kolumner till rader                                                   
 • Extrahera text från kolumn                                                                       
 • Dubbla rubrikrader                                                                                      
 • Normalisera kolumner                                                                                
 • Sekretessnivåer                                                                                            
 • Kolumn från exempel                                                                                 
 • Vända data som är grupperade i block                                                 
 • Sammanställa eller aggregera data                                                        
 • Aggregera databaser via tabellrelationer                                            
 • Division med noll                                                                                           
 • OMFEL-funktionen try… otherwise….                                                   
 • OM funktionen if… then… else…                                                             
 • Villkorsstyrd kolumn                                                                                    
 • Tabellfilter                                                                                                   
 • Dataverifiering                             

Boken innehåller 259 stycken A4 sidor.

ISDN nr: 9789198138146