Return to site

LibreOffice utbildning

Utbildning i LibreOffie

Utbildning i LibreOffice som består av programmen LibreOffice Write, LibreOffice Calc och LibreOffice Impress.

Alla utbildningar kan genomföras som videomöten, via utdelat skrivbord på distans.

Boka utbildning eller personlig coachning, från två timmar per gång.

LibreOffice programmen är före detta OpenOffice.

LibreOffice Writer - ordbehandling

Ordbehandling

 • Textredigering
 • Visningslägen
 • Stycken
 • Klipp och Klistra

Formatering

 • Punkter och numrering
 • Målarpenseln
 • Rubriker
 • Linjalen

Sök och ersätt

Rättstavning

Tabeller

Bilder

Utskrift

Avancerade funktioner

 • Innehållsförteckningar
 • Sidhuvud/sidfot, sidnumrering
 • Skapa mall dokument

LibreOffice Calc - kalkylering

Hantera kalkylark

 • Markering/förflyttning
 • Klipp och Klistra
 • Beräkningar
 • Format
 • Arbeta med flera kalkylblad

Utskrifter

Absolut referens

Autofyll

Villkordstyrdformatering

Diagram

Hantera listor

 • Delresultat

Pivottabeller

Avancerade funktioner

 • Målsökning
 • Namnge celler
 • Dataverifiering
 • Skydd

LibreOffice Impress - presentationer

Skapa diabilder

 • Text
 • Grafik
 • Ritverktyg
 • Diagram
 • Utskrift

Layouter

 • Sidmallar

Vyer

 • Bildsortering
 • Anteckningar

Animering

 • Övergångar

Bildspel