Return to site

Pivottabeller och tabeller i Excel

www.dataportfoljen.se

broken image

Kursboken Pivottabeller och tabeller i Excel på svenska är för alla versioner av Excel

Boken är för alla som vill lära sig hantera tabeller i Excel, från grunden och på djupet.

Excel-tabeller

Tabeller är en ny funktion som kom i Excel 2003 och hette då Listor. I Excel version 2007 bytte Excel-listor namn till Excel-tabeller.

Det finns många fördelar att definiera ett område i Excel som en tabell. Boken går igenom över 25 stycken.

Pivottabeller

Med Pivottabeller i Excel har du möjligheter att snabbt ta fram statistik, skapa rapporter och diagram.

Boken börjar från början. Hur du skapar din första Pivottabell och tar dig vidare till de mer avancerade funktionerna, så som att beräkna unika värden.

Excel-tabeller och Pivottabeller tillsammans

Du lär dig hur Excel-tabeller används tillsammans med Pivottabeller och hur du bygger enkla datamodeller i Excel.

Boken är skriven för Office 365, Excel 2019 och tidigare Excel versioner. När det är skillnader i funktioner mot tidigare Excel versioner visas det med bilder i boken.

Alla kommandon och menyer är både på svenska och engelska.

Innehåll

  Pivottabeller och tabeller i Excel

 1. Exceltabeller
 • Tabellverktyget i Excel
 • Infoga Exceltabell
 • Exceltabeller färgmarkeras 
 • Tabellalternativ 
 • Filter 
 • Sortera 
 • Synlig rubrikrad – du slipper låsa fönsterrutor 
 • Exceltabeller utökas 
 • Markera i tabell
 • Beräkningar kopieras 
 • Strukturerade cellreferenser 
 • Summarad  
 • Delsummor 
 • Tabellnamn  
 • Dubblettvärden  
 • Skriv ut Exceltabell
 • Prognosblad  
 • Exceltabell i SharePoint 
 • Utsnitt 
 • Exceltabell och Dataverifiering 
 • Skapa pivottabell
 • Dynamiska diagram   
 • Läsa in data från externa källor 
 • Exceltabeller i Office 365 
 • Ta bort Exceltabell
 • Begränsningar med Exceltabeller 
 1. Skapa pivottabell
 • Skapa pivottabell
 • Andra sätt att skapa en pivottabell
 • Filter 
 1. Hantera pivottabell
 • Rätt struktur för dina källdata 
 • Källdataområde  
 • Uppdatera pivottabell
 • Visa detaljer 
 • Menyn Verktyg för pivottabell
 • Anpassa panelen Pivottabellfält 
 • Markera, flytta och radera en pivottabell
 1. Pivotdiagram  
 • Skapa och redigera pivotdiagram   
 • Fältknappar 
 • Anpassa Pivotdiagram   
 • Uppdatering och datakälla för diagram   
 • Skillnad mellan vanliga diagram och pivotdiagram   
 • Byta diagramtyp  
 • Skapa diagrammall
 1. Formatera pivottabell
 • Ta bort autopassning av pivottabellen vid behov 
 • Pivottabellformat 
 • Rapportlayout 
 • Totalsumma och Delsummor 
 • Standardinställningar för pivottabeller 
 • Talformat 
 • Formatera tre olika delar av en pivottabell
 • Standardtalformat för hela pivottabellen  
 • Hantera tomma celler och felvärden  
 • Villkorsstyrd formatering 
 1. Sortera och filtrera pivottabell
 • Sortera i pivottabeller 
 • Filtrera 
 • Utsnitt 
 • Tidslinje  
 • Koppling av utsnitt/tidslinje till pivottabell
 1. Gruppera pivottabell
 • Gruppera datum   
 • Gruppera tal
 • Gruppera text 
 1. Beräkningar i pivottabell
 • Visa SUMMA, ANTAL, MEDEL, MAX, MIN etc.
 • Beräkna samma värdefält flera gånger i en pivottabell
 • Visa flera delsummor för ett värdefält 
 • Formatera beräkning som procent, etc.
 • Beräknat fält 
 • Beräknat element 
 • Lista formler 
 • Funktionen HÄMTA.PIVOTDATA  
 • Beräkna Distinkt antal
 • Uppsättningar 
 1. Instrumentpaneler – Dashboards 
 • Bygga en instrumentpanel
 • Tips vid byggande av instrumentpaneler 
 • Instrumentpanel / dashboard – ett praktiskt exempel från ax till limpa
 • Lista formler 
 1. Power Query - Hämta och omvandla data 
 • Hämta och transformera data 
 • Tvätta data – ett exempel
 • Normalisera kolumner med Power Query 
 • Kombinera data från flera Excelfiler 
 • Uppdatera externa datakällor 
 1. Power Pivot - flera tabeller samtidigt
 • Kort om Power Pivot 
 • Utökad tabell med LETARAD  
 • Flera tabeller med Power Pivot 
 • Skapa pivottabell från databas 
 1. Övriga tips 
 • Skapa pivottabeller via rapportfiltersidor 
 • Ta bort källdata för att spara minne  
 • Dela pivottabellens cacheminne eller inte? 
 • Pivottabeller i äldre filformat 
 • Klassisk pivottabellayout á la Excel 2003

Boken finns att beställa som tryckt bok här via hemsidan eller som e-bok hos välsorterade e-bokhandlare och går även att låna på bibliotek.

Excel-tabeller och Pivottabeller

ISBN 9789198138160

252 A4-sidor

Recensioner av boken ”Pivottabeller och tabeller i Excel”

Boken tar först upp grunderna för Pivottabeller med Område/Lista och Excel-tabeller på ett mycket bra strukturerat och tydlighet sätt. Förklaringarna och bilderna är tydliga och instruktiva. Många bra tips för att kunna arbeta effektivt. Bra att hantera flera versioner av Excel tydligt i en samma bok.

 

Pivottabeller presenteras tydligt och klart. Jag får en mycket bra utbildning i hur jag ska hantera en Pivottabeller både övergripande och i detalj. Lär mig även hur jag ska kunna formatera Pivottabeller, så att jag kan presentera dem på ett attraktivt sätt.

 

”Excel-tabeller och Pivottabeller” är den bästa boken för att lära sig allt kring Pivottabeller!

Anders Gerward, Global företagsutveckling

Ännu en otroligt matnyttig bok av Anna-Karin Petrusson. Mycket strukturerad och med väl uttryckta förklaringar.

 

Den här boken kommer att fungera utmärkt både som kurslitteratur och referensmaterial efter genomgången kurs. Jätteintressant!

Elisabeth Sommar, Språk-Studion

Tack för att det äntligen finns tryckt material som gör att det med lätthet går att åstadkomma Pivottabeller!

 

Tack också för lättförståelig info och ”tips och trix” om Excel som helhet, riktigt bra!

Ann-Sophie Klamer, Korab