Return to site

Power Pivot och DAX

Kursbok Power Pivot och Power BI

Kursboken Power Pivot och DAX är skriven på svenska, för Excel 2010 och senare versioner.

För Microsoft Excel:

 • Microsoft 365-applikationer för företag, före detta Office 365 Pro Plus
 • Excel 2019 Professional Plus
 • Excel 2016 Professional Plus
 • Excel 2013 Professional Plus
 • Excel 2010

Använd Microsoft Excel för att skapa datamodeller med relationer mellan flera kalkylblad, flera kalkylböcker och även från olika datakällor. Salma data från flera olika datakällor, i en eller flera Pivottabeller.

Presentera din information snyggt med Pivottabeller och Pivotdiagram och använd kopplade Utsnitt för att filtrera rapporter och diagram med ett enda klick.

För att kunna skapa relationer mellan tabeller har man tidigare behövt använda Access eller databasprogram så som SQL m.m. Med hjälp av Microsofts Power BI tillägg kan du nu göra detta i Excel!

Lär dig att bygga datamodeller för att sammanställa data från olika datakällor, presentera informationen på ett snyggt sätt och samtidigt göra så informationen blir enkel att uppdatera och förändra.

Boken går igenom alla fyra Power BI tilläggen i Microsoft Excel för Business Intelligence.

Power Pivot

För att skapa vanliga Pivottabell-rapporter måste först all data vara samlad i kolumner i Excel-kalkylblad. Med Power Pivot går det att hämta data från flera olika kalkylblad, flera Excel-filer eller flera olika datakällor för att skapa Power Pivot-rapporter med hjälp av tabellrelationer.

Power Query

Microsoft Power Query för Excel ger möjlighet till Business Intelligence (BI)-upplevelse i Excel. 

Med hjälp av Power Query i Excel får du en och samma miljö för att hämta, sammanställa och filtrera data från en mängd olika källor.

Power View

Med Power View i Excel kan du skapa kontrollpaneler (Dashboards). Du kan presentera Excel rapporter på fler grafiska sätt, med hjälp av kartdiagram och även rörliga diagram, genom att lägga till en tidsaxel.

Power Map

Power Map är ett tredimensionell visualiseringsverktyg för Excel som gör det möjligt att effektfullt analysera geografiska värden, med hjälp av 3D kartor.

Denna bok är Del 3 av en bokserie som handlar om Excel . Boken ”Excel-tabeller och Pivottabeller och tabeller” är Del 1. Del 2 är "Power Query - för Excel och Power BI". Alla menyval i böckerna är både på svenska och engelska.

DAX - Data Analysis Expressions

DAX är ett formel språk. DAX används för att skapa anpassade beräkningar i beräknade kolumner och för mått i Power Pivot både i Excel och i programmet Power BI Desktop. DAX har vissa vissa funktioner som liknar Excel-formler och ytterligare funktioner avsedda att fungera med relations data, utföra grupperade summeringar som är dynamiska och beräkningar med datum intervall och för att jämföra resultat med olika perioder.

Boken innehåller nyheterna i Office 365 och om funktioner skiljer sig mot tidigare versioner av Excel, så beskrivs det också.

Innehåll

Kapitel 1 – Var finns Power Pivot?

 • Microsofts Power-plattform   
 • Aktivera Power Pivot 
 • Menyfliken Power Pivot 
 • Skapa pivottabell från flera tabeller 

Kapitel 2 – Tabellrelationer

 • Skapa och hantera relationer i Power Pivot 
 • Pivottabeller med relaterade tabeller 

Kapitel 3 – Hämta data

 • Få in data till Power Pivot 
 • Importera från databas 
 • Använda filter vid import av data 
 • Läsa in via Power Query 
 • Tips vid import av data 
 • Skapa pivottabell och diagram ifrån Power Pivot-fönstret 
 • Uppdatera datakällor 
 • Skydda data i Power Pivot-fönstret 

Kapitel 4 – Power Pivot-fönstret

 • Formatera, ändra, sortera, filtrera etc.
 • Tekniska och onödiga kolumner 
 • Beräknad kolumn  
 • Beskrivande kolumn  
 • Uppslagstabell

Kapitel 5 – Beräkningar i DAX

 • Två typer av beräkningar i Power Pivot 
 • Implicita och Explicita mått 
 • Skillnad mellan Mått och Beräknad kolumn  
 • RELATED – VLOOKUP i Power Pivot 

Kapitel 6 – Datum och tid

 • Hantera datum och tid i Power Pivot 
 • Datumtabell - en separat tidsdimension  
 • Sortera på månadsnamn  
 • Markera som datumtabell

Kapitel 7 – DAX-funktioner

 • Procenträkning 
 • Beräkning med funktionen RELATED  
 • COUNTROWS och DISTINCTCOUNT 
 • Funktionen CALCULATE 
 • Funktionen ALL 
 • Funktionen ALLEXCEPT 
 • Funktionen ALLSELECTED  
 • COUNTROWS och RELATEDTABLE 
 • Unika värden via DISTINCTCOUNT 
 • Funktionen IF 
 • Funktionen SWITCH  
 • SUMX och andra X-funktioner 
 • Funktionerna FILTER, MAX och ISBLANK  
 • Funktionen ISBLANK  
 • Funktionen HASONEVALUE 
 • Funktionen TOTALYTD  
 • Funktionen SAMEPERIODLASTYEAR  
 • Funktionen BLANK  
 • Funktionen DIVIDE 
 • Time intelligence – DATESYTD, DATESMTD, PARALLELPERIOD  
 • Funktionen DATEADD  
 • Mer om DAX-funktioner 

Kapitel 8 – KPI & Hierarkier

 • KPI ikoner – stoppljus 
 • Hierarkier 
 • Snabbutforskning 
 • Perspektiv 
 • Rapporteringsegenskaper 

Kapitel 9 – Flera relationer

 • Många till många relationer 
 • Många till många – samma detaljgrad  
 • Många till många – olika detaljgrad  
 • Många till många – använda mått 
 • Funktionen USERELATIONSHIP 
 • USERELATIONSHIP – hantera flera relationer 
 • Funktionen LOOKUPVALUE 

Kapitel 10 – Datamodeller och Dashboards

 • Bygga Datamodeller 
 • Vad är en Datamodell? 
 • Rapportering utan pivottabeller med Power Pivot-data 
 • Allmänt om kubfunktioner 

Kapitel 11 - Power Map

 • Skapa en karta i Power Map  
 • Inställningar 
 • Skapa en rundtur 

Appendix  

Boken finns att beställa som tryckt bok här via hemsidan eller som e-bok hos välsorterade e-bokhandlare och går även att låna på bibliotek.

Power Pivot och DAX

ISBN 9789198138177

228 A4 sidor