Return to site

Power Pivot i Excel

Utbildning i Microsoft Power Pivot och Power BI

En eller två dagars utbildning i Pivottabeller och Power Pivottabeller. utbildning i alla versioner i Office 365 Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013 och Excel 2010.

PowerPivot är en Pivottabell-rapport med information från flera separata kalkylblad, kalkylböcker eller flera olika externa data källor.

Glöm alla krångliga LETARAD/VLOOKUP formler i Excel, för att samla all information på ett enda kalkylblad för att sedan skapa Pivottabell-rapporter.

Excel kan nu hantera datamodeller som ger beräkningskraft utan motstycke direkt i den programvara användarna redan använder och älskar – Microsoft Excel.

Power BI (Business Intelligence) i Excel består av flera Excel-tillägg.

 • Power Pivot
 • Power Query
 • Power View
 • Power Map
broken image

Power Pivot kurser genomför som en utbildningsdag. Power BI kurser som två heldagsutbildningar.

Innehåll beroende på kursens längd:

Excel-tabeller

 • Listor och filter

Pivottabeller

 • Grupperade Pivottabeller
 • Beräkningar i Pivottabeller
 • Pivotdiagram
 • Utsnitt
 • Externa källor i Excel

Power Pivot rapporter

 • Power Pivot rapporter
 • Tabellrelationer
 • Filtrering
 • Utsnitt
 • Utsnittskopplingar
 • PowerPivot diagram

Power Pivot-tabeller

 • Beräknad kolumn
 • Uppslagstabeller
 • Beräknade Fält/Mått
 • Rad urval och Filter urval
 • Beräknade element
 • Externa källor i Power Pivot
 • Tekniska kolumner och tabeller
 • Hantera datum
 • Uppsättningar

Beräkningar i Power Pivot

 • Procenträkning
 • Beräkningar med villkor - CALULATE
 • Dynamiska beräkningar - RELATEDTABLE och COUNTROWS
 • Beräkna unika värden - DISTINCTCOUNT
 • Beräkningar med filter - SUMX och FLTER
 • Beräkningar utan filter - ALL
 • Beräkningar med delfilter - ALLSELECTED
 • Beräkningar med division - IF och BLANK

Design i Power Pivot

 • KPI ikoner - stopp ljus
 • Hierarkier
 • Perspektiv

Datamodeller

 • Introduktion till Business Intelligence
 • Introduktion till relationsdatabaser

Power BI

 • Power Query - hämta data från flera källor med databas frågor
 • Power View  - visualisera din data genom att skapa dashboards
 • Power Map - skapa rörliga kart diagram
 • Inquire - jämföra Excel filer med varandra och visa statistik
 • Ladda upp Power BI rapporter i Office 365