Return to site

Smarta kortkommandon

Kortkommandon som fungerar i flera program

 

Det finns många listor med kortkommandon på internet. De flesta på engelska för engelska tangentbord. Kortkommandona på denna sida är anpassade till svenskt tangentbord.

 

Kortkommandona kan användas både i svenska och engelska programvaror, om det skiljer sig mellan språken så står det inom parentes.

Det finns många listor med kortkommandon på internet. De flesta på engelska för engelska tangentbord. Kortkommandona på denna sida är anpassade till svenskt tangentbord.

Mejla gärna in fler exempel på kortkommandon som fungerar i flera program

broken image

Smarta kortkommandon som fungerar i många program

broken image

Kortkommandon i Microsofts Excel (eng)

 

F1                                               Hjälp

Shift+F1                                     Fråge pilen

Alt+F1                                         Infoga ett diagramblad

Alt+Shif+F1                                Infoga ett nytt kalkylblad

Ctrl+F1                                       Döljer menyraden

 

F2                                               Redigera i cellen eller dialogruta

Shift+F2                                     Redigera en cellkommentar

Alt+F2                                        Spara som

Alt+Shift+F2                              Spara

Ctrl+F2                                       Visar Arkivmenyn

F3                                               Klistrar in ett namn i en formel

Shift+F3                                     Öppnar Infoga funktion

Ctrl+F3                                       Definiera namn

CTRL+Shift+F3                         Skapa namn utifrån rad- och kolumnetiketter

F4                                               Upprepa senaste åtgärd

F4                                               I cell: Infogar $ tecken

Shift+F4                                     Upprepa senaste Sök (Sök nästa)

Ctrl+F4                                       Stäng fönster

Alt+F4                                        Avsluta

F5                                               Gå till

Shift+F5                                     Visar dialogrutan Sök

Ctrl+F5                                       Återställer fönstrets storlek

F6                                               Flytta till nästa fönsterruta

Shift+F6                                     Flytta till föregående fönsterruta

Ctrl+F6                                       Flytta till nästa arbetsboksfönster

Ctrl+Shift+F6                             Flytta till föregående arbetsbok

F7                                                Stavningskontroll

Ctrl+F7                                        Flytta fönster

F8                                                Utökar en markering

Shift+F8                                      Lägger till i markeringen

Ctrl+F8                                        Ändrar storlek på fönstret

Alt+F8                                         Visar dialogrutan Makro

F9                                                Beräknar alla blad

Shift+F9                                      Beräknar det aktiva kalkylbladet

Ctrl+Alt+F9                                 Beräknar alla blad i alla öppna arbetsböcker

Ctrl+F9                                        Minimerar arbetsboken

F10                                              Gör menyraden aktiv

Shift+F10                                    Visar en snabbmeny

Ctrl+F10                                      Maximerar eller återställer arbetsboksfönstret

F11                                              Skapar ett diagram

Shift+F11                                    Infogar ett nytt kalkylblad

Alt+F11                                       Visar Visual Basic Editor

F12                                              Spara som

Shift+F12                                    Spara

Ctrl+F12                                      Öppna

Ctrl+Shift+F12                            Skriv ut

Förflyttningstangenter

Pil Höger el. Tab                         En cell åt höger

Pil Vänster                                  En cell åt vänster

Dubbelklicka på cellkanten       Flytta åt det hållet

Page Down                                 En fönstersida ner

Page Up                                      En fönstersida upp

Alt+Page Down                          En fönstersida åt höger

Alt+Page Upp                             En fönstersida åt vänster

Ctrl+ Pil Vänster                         Längst åt vänster i område

Ctrl+Pil Höger                            Längst åt höger i område

Ctrl+Pil Ned                                Längst ned i område

Ctrl+Pil Upp                                Längst upp i område

Home                                           Början av cellen/raden

End                                              Slutet av cellen/raden

Ctrl+Home                                   Början av arket

Ctrl+End                                      Slutet av området

Ctrl+Page Down                         Till nästa bladflik

Ctrl+Page Up                              Till föregående bladflik

Ctrl+Tab                                      Nästa Excel kalkyl

Kopiera/Flytta

Dra                                              Markera en cell, håll ned och dra i kanten/texten med musen

Ctrl+Dra                                     Markera kanten på en cell håll nere Ctrl och dra texten

Dubbelklicka på ”handtaget”  Kopiera nedåt

Ctrl+ ’                                         Kopiera cellen ovanför

Ctrl+Enter                                  I cell: Inmatning utan förflyttning

Ctrl+Enter                                  Inmatning i markering = Fyll markering

Teckenformat

Ctrl+1                                         Formatera celler

Ctrl+Shift+P                               Formatera text

Ctrl+F                                         Fetstil (Ctrl+B)

Ctrl+K                                         Kursiv (Ctrl+I)

Ctrl+U                                         Understrykning

Ctrl+5                                         Genomstruket

Ctrl+Shift+ !                               Formatera med komma

Ctrl+Shift+ $                              Formatera som valuta

Ctrl+Shift+ #                              Formatera som datum

Ctrl+Shift+ %                             Formatera som procent

Markera                                       

Shift+Pil                                     Kombinationen Shift och för­flyttning betyder Markera

En tabellcell                              Klicka i cellen

Ctrl+Shift+ ’                               Markera celler ovanför

Ctrl+A                                         Markera hela arket/området

Ctrl+Mellanslag                         Markera hela kolumnen

Shift+Mellanslag                       Markera hela raden

Shift-Klicka                                Markera från föregående position

Ctrl+Shift+Home                       Markera till första cellen

Ctrl+Shift+O                              Markera celler med kommentar

Infoga

Ctrl+Shift+ ;                              Infoga dagens datum

Ctrl+Shift+ .                               Infoga aktuell tid

Ctrl+I                                          Infoga Hyperlänk (Ctrl+K)

Ctrl+ + (plus)                             Infoga rad/kolumn

Ctrl+ - (minus)                           Radera rad/kolumn

Ctrl+N                                         Infoga nytt kalkylblad

Andra användbara tangentkombinationer

Ctrl+C                                        Kopiera

Ctrl+Shift+C                              Kopiera format

Ctrl+V                                        Klistra in

Ctrl+Alt+V                                 Klistra in Special (från ver. 2007)

Ctrl+X                                        Klipp ut

Ctrl+Z                                        Ångra

Ctrl+P                                        Skriv ut

Ctrl+S                                        Spara

Ctrl+O                                        Öppna kalkylblad

Ctrl+W                                       Stäng kalkylblad

Ctrl+Shift+U                              Dölj/Visa formelfält

Shift+Alt+ =                               Auto Summera

Alt+Shift+höger/vänsterpil      Gruppera intilliggande rader eller kolumner

Alt+D                                          För att nå kortkommandon i äldre Office versioner

Alt+D+P                                      Skapa Pivottabell

Alt+Enter                                    Radbrytning inom en cell

Alt+Mellanslag                           Öppnar fönstrets kontrollmeny

Ctrl+8                                          Visa/Dölj disposition

Ctrl+9                                          Dölj rad

Ctrl+0 (noll)                                Dölj kolumn

Ctrl+Shift+)                                Visar dolda rader i en markering

Ctrl+B                                         Sök (Ctrl+F)

Ctrl+H                                         Sök och ersätt

Ctrl+Shift+U                               Utökar/Minskar formelfältet

Ctrl+T                                         Skapa tabell

Kortkommandon i MS Word (eng)

 

F1                                              Hjälp

Alt+F1                                       Nästa fält

Alt+Shift+F1                             Föregående fält

Shift+F1                                    Visa Formatering

 

F2                                              Flytta

Alt+F2                                       Spara dokument med nytt namn

Ctrl+F2                                      Förhandsgranska

Shift+F2                                    Kopiera

F3                                              Infoga autotext

Ctrl+F3                                      Lägga text/grafik till insamling

Ctrl+Shift+F3                            Lägga in från/rensa insamling

Shift+F3                                    Växla versal/gemen

F4                                              Upprepa föregående kommando

Alt+F4                                       Stäng programfönstret

Ctrl+F4                                      Stäng dokumentfönstret

Shift+F4                                    Upprepa sökning

F5                                              Gå till angiven position

Alt+F5                                       Återställ programfönstret

Ctrl+F5                                      Återställ dokumentfönstret

Ctrl+Shift+F5                            Infoga bokmärke

Shift+F5                                    Gå till föregående position

F6                                             Nästa fönsterruta

Ctrl+F6                                     Nästa dokumentfönster

Ctrl+Shift+F6                           Föregående dokumentfönster

Shift+F6                                   Föregående fönsterruta

F7                                             Stavningskontroll

Alt+F7                                      Nästa felstavning

Alt+Shift+F7                            Översätt (från ver. 2007)

Ctrl+F7                                     Flytta fönster

Ctrl+Shift+F7                           Uppdatera länkar

Shift+F7                                   Synonymordbok

F8                                             Markera område

Alt+F8                                      Infoga/Kör Makron

Ctrl+F8                                     Ändra storlek på dokumentfönstret

Ctrl+Shift+F8                           Markera block/kolumn

Shift+F8                                   Minska markerat område

F9                                             Uppdatera fält

Alt+F9                                      Slå av/på visning av alla fältkoder

Alt+Shift+F9                            Utför dubbelklicka på fält

Ctrl+F9                                     Infoga fälttecken (tomt fält)

Ctrl+Shift+F9                           Avlänka fält, ersätt med resultat

Shift+F9                                   Slå av/på visning av denna fältkod

F10                                           Aktivera menyraden

Alt+F10                                    Maximera programfönstret

Ctrl+F10                                   Maximera dokumentfönstret

Shift+F10                                 Visa snabbmenyn

F11                                           Nästa fält

Ctrl+F11                                   Lås fält

Ctrl+Shift+F11                         Låsa upp fält

Shift+F11                                 Föregående fält

F12                                           Spara som

Ctrl+F12                                   Öppna dokument

Ctrl+Shift+F12                         Skriva ut dokument

Shift+F12                                 Spara dokument

Förflyttningstangenter

Ctrl+Pil Höger                         Ett ord åt höger

Ctrl+Pil Vänster                      Ett ord åt vänster

Pil Upp                                     En rad upp

Pil Ner                                      En rad ner

Ctrl+Pil Upp                             Ett stycke upp

Ctrl+Pil Ner                              Ett stycke ner

Page Down                              Ett fönster ner

Page Up                                   Ett fönster upp

Home                                       Början av raden

End                                          Slutet av raden

Ctrl+Home                               Början av dokumentet

Ctrl+End                                  Slutet av dokumentet

Ctrl+Page Down                     Längst ner i fönstret

Ctrl+Page Up                          Högst upp i fönstret

Shift+Pil                                   Kombinationen Shift och för­flyttning betyder Markera.              
                                                 T.ex. Shift Pil Höger = Markera ett tecken åt höger

Teckenformat

Ctrl+ +                                      Upphöjd text

Ctrl+8                                       Förminska teckenstorlek med 1 punkt

Ctrl+9                                       Förstora teckenstorlek med 1 punkt

Ctrl+F                                       Fetstil (Ctrl+B)

Ctrl+K                                       Kursiv (Ctrl+I)

Ctrl+Shift+=                             Nedsänkt text

Ctrl+Shift+A                             Växlar versaler/gemener

Ctrl+Shift+D                             Dubbel understrykning

Ctrl+Shift+H                             Dölj text

Ctrl+Shift+I                               Kapitäler (Ctrl+Shift+K)

Ctrl+Shift+P                              Ändra teckenstorlek

Ctrl+Shift+Q                             Teckensnittet Symbol

Ctrl+Shift+W                             Understruket ord

Ctrl+U                                        Understrykning

Bakåtsteg                                  Raderar tecken till vänster/tabell

Ctrl+Bakåtsteg                          Raderar föregående ord

Ctrl+Delete                                Raderar nästa ord

Ctrl+Mellanslag                        Radera tecken format

Ctrl+Q                                        Radera stycke format

Delete                                        Raderar tecken till höger

Styckeformat

Ctrl+1                                         Enkelt radavstånd

Ctrl+2                                         Dubbelt radavstånd

Ctrl+5                                         1,5 rads radavstånd

Ctrl+8, Ctrl+<                             Minska tecken storlek gradvis

Ctrl+9, Ctrl+Shift+<                   Öka tecken storlek gradvis

Ctrl+E                                         Centrerat stycke

Ctrl+Shift+T                               Minska hängande indrag en tabb

Ctrl+J                                         Marginaljusterat stycke

Ctrl+L                                         Vänsterjusterat stycke

Ctrl+Shift+L                               Punktnumrering

Ctrl+Shift+M                              Minska vänster indrag med en tabb

Ctrl+M                                        Dra in stycke ett tabbstopp

Ctrl+Shift-Z                               Ta bort teckenformat

Ctrl+Q                                        Ta bort styckeformat

Ctrl+Shift+N                              Ta bort rubrikformat

Ctrl+R                                         Högerjusterat stycke

Ctrl+Shift+S                               Tillämpa formatmall (formateringsverk­tygsfältet)

Ctrl+T                                         Hängande indrag, ett tabbstopp

Ctrl+Shif+N                                Återställ till formatmallen Normal

Andra användbara tangentkombinationer

Shift+Enter                                Radbrytning

Ctrl+Enter                                  Sidbrytning

Ctrl+Shift+Enter                        Kolumnbrytning

Ctrl+C                                         Kopiera

Ctrl+Shift+C                               Kopiera format

PrtSc                                           Kopiera bildskärmen

Alt+PrtSc                                    Kopiera aktuellt fönster

Ctrl+V                                          Klistra in

Ctrl+Alt+V                                   Klistra in special (från ver. 2007)

Ctrl+X                                          Klipp ut

Ctrl+Z                                          Ångra

Ctrl+Y                                          Upprepa

Alt+Shift+pil                               Flytta

Ctrl+O                                         Öppna

Ctrl+P                                         Skriv ut

Ctrl+S                                         Spara

Ctrl+W                                        Stäng

Dra                                              Markera en text och dra texten till annan plats

Crtl+Dra                                      Kopiera text, håll nere Ctrl och dra texten                    
CTRL+ALT+Z                             Gå till föregående position

Infoga  

Ctrl+ -                                         Mjukt bindestreck

Ctrl+Alt+C                                  Infoga copyright ©

Ctrl+Alt+D                                  Infoga slutnot

Ctrl+Alt+F                                   Infoga fotnot

Ctrl+Alt+M                                  Infogar kommentar

Ctrl+Alt+P                                  Sidnumrering

Ctrl+Alt+R                                   Infoga trademark ®

Ctrl+Alt+T                                   Infoga trademark ™

Ctrl+I                                           Infoga Hyperlänk (Ctrl+K)

Ctrl+Shift+ -                                Hårt bindestreck

Ctrl+Shift+Mellanslag                Hårt blanksteg

Markering 

Markera text                              Se även Förflyttning i kombination med Shift.

Ett ord                                        Dubbelklicka på ordet

En mening                                 Tryck på Ctrl och klicka i meningen.

En rad                                        Klicka till vänster om raden.

Ett stycke                                  Dubbelklicka till vänster om raden

Ett stycke                                  Trippel-klicka på ett ord i stycket

Större textmängder                  Klicka i början, håll ner Shift, klicka i slutet av texten

Ctrl+A                                         Markera hela dokumentet

En tabellcell                               Klicka längst till vänster i cellen

En tabellrad                               Klicka till vänster om raden

En tabellkolumn                        Klicka på kolumnens övre kantlinje och klicka i kolumnen.

Shift+Klicka                               Markera från föregående position

Alt+Dra                                       Markera fyrkant

Rubriker 

Ctrl+Alt+1                                  Rubrikutseende 1

Ctrl+Alt+2                                  Rubrikutseende 2

Ctrl+Alt+3                                  Rubrikutseende 3

Visa 

Alt+Shift+Mellanslag               Visar fönsterinställningar

Alt+Tab                                     Visa startade program

Ctrl+Alt+I                                  Visar Förhandsgranska

Ctrl+Alt+N                                 Visar vyn Utkast

Ctrl+Alt+O                                 Visar vyn Utkast

Ctrl+Alt+P                                 Visar vyn Utskriftslayout

Ctrl+Alt+S                                 Visar dokument i två delar

Ctrl+B                                        Sökfönstret (Ctrl+F)

Ctrl+D                                        Visar dialogrutan Tecken

Ctrl+G                                        Gå till

Ctrl+H                                        Sök och Ersätt

Ctrl+Shift+Alt+S                       Visar dialogrutan Formatmallar

Ctrl+Shift+D                              Visar dialogrutan Räkna ord

Ctrl+Shift+S                              Visar dialogrutan Använd format

Kortkommandon i Microsofts PowerPoint (eng)

 

F1                                          Hjälp

 

F2                                          Flytta

Alt+F2                                   Spara dokument med nytt namn

Ctrl+F2                                  Förhandsgranska

Shift+F3                                 Växla versal/gemen

Alt+F4                                    Stäng programfönstret

Ctrl+F4                                   Stäng dokumentfönstret

F5                                           Starta bildspel

Ctrl +F5                                  Sänd bildspel

Shift+F5                                 Starta bildspel på aktuellsida

F6                                           Nästa fönsterruta

Ctrl+F6                                   Nästa dokumentfönster

Ctrl+Shift+F6                         Föregående dokumentfönster

Shift+F6                                 Föregående fönsterruta

F7                                           Stavningskontroll

Shift+F7                                 Synonymordbok

Alt+F8                                    Infoga/Kör Makron

Alt+F9                                    Slå av/på visning stödlinjer

Shift+F9                                 Slå av/på visning stödrutnät

F10                                         Aktivera menyraden

Alt+F10                                  Visa Markeringsfönstret

Ctrl+F10                                 Växlar fönsterstorlek mellan Max & Återställ

Teckenformat

Ctrl+F                                     Fetstil (Ctrl+B)

Ctrl+K                                     Kursiv (Ctrl+I)

Ctrl+U                                     Understruket

Ctrl+J                                      Marginaljusterat stycke

Ctrl+L                                      Vänsterjusterat stycke

Ctrl+R                                     Högerjusterat stycke

Ctrl+<                                      Minska tecken storlek gradvis

Ctrl+Shift+<                           Öka tecken storlek gradvis

Ctrl+Shift+P                           Visar dialogrutan Tecken

Tab                                         Minska punktlistenivå

Shift+Tab                               Öka punktlistenivå

Förflyttningstangenter

Ctrl+Pil Höger                       Ett ord åt höger

Ctrl+Pil Vänster                    Ett ord åt vänster

Pil Upp                                  En rad upp

Pil Ner                                   En rad ner

Ctrl+Pil Upp                         Ett stycke upp

Ctrl+Pil Ner                          Ett stycke ner

Page Dovm                          Ett fönster ner

Page Up                               Ett fönster upp                                                

Home                                   Början av raden

End                                      Slutet av raden

Ctrl+Home                           Början av platshållaren

Ctrl+End                              Slutet av platshållaren                                               

Ctrl+Page Down                 Längst ner i fönstret

Ctrl+Page Up                      Högst upp i fönstret                                               

Ctrl+Enter                           Gå till/skapa platshållare/ny sida

Shift+Pil                              Kombinationen Shift och för­flyttning betyder Markera

Redigering

Bakåtsteg                           Raderar tecken till vänster

Ctrl+Bakåtsteg                   Raderar föregående ord

Ctrl+Delete                         Raderar nästa ord

Ctrl+Mellanslag                  Radera tecken format

Delete                                  Raderar tecken till höger           

Andra användbara tangentkombinationer

Ctrl+C                                  Kopiera

Ctrl+Shift+C                        Kopiera format

Alt+Shift+C                         Kopiera Animering (ver. 2010)

Ctrl+X                                  Klipp ut

Ctrl+Z                                  Ångra

Ctrl+Y                                  Upprepa

PrtSc                                   Kopiera bildskärmen

Alt+PrtSc                            Kopiera aktuellt fönster

Ctrl+V                                  Klistra in

Ctrl+Alt+V                           Klistra in special (från ver. 2007)

Ctrl+B                                  Sökfönstret (Ctrl+F)

Ctrl+H                                  Sök och Ersätt

Kortkommandon i MS Outlook & Skype (eng)

 

Ctrl+1                                                           Gå till E-post

Ctrl+2                                                           Gå till kalendern

Ctrl+3                                                           Gå till Kontakter

Ctrl+4                                                           Gå till Uppgifter

Ctrl+A                                                           Markera alla

Ctrl+Alt+A                                                    Sök överallt

Ctrl+B                                                           Sök (Ctrl+F)

Ctrl+D                                                           Ta bort

Ctrl+E                                                           Sök (ver. 2010) tidigare Centrera

Ctrl+Enter                                                     Skicka e-post

Ctrl+F                                                            Fetstil i text (Ctrl+B)

Ctrl+F                                                            Vidaresänd i Inkorgen

Ctrl+K                                                            Kontrollera namn i adressfält

Ctrl+K                                                            Kursiv i text

Ctrl+L                                                            Vänsterjustera

Ctrl+N                                                            Nytt e-post, kalenderbokning, Uppgift

Ctrl+P                                                            Skriv ut

Ctrl+Q                                                            Markera som läst

Ctrl+R                                                            Svara på epost

Ctrl+S                                                            Spara

Ctrl+Shift+A                                                  Skapa avtalad tid

Ctrl+Shift+C                                                  Skapa kontakt

Ctrl+Shift+D                                                  Ringa

Ctrl+Shift+E                                                  Skapa mapp

Ctrl+Shift+F                                                  Sök Avancerat

Ctrl+Shift+J                                                  Skapa journalpost

Ctrl+Shift+K                                                 Skapa uppgift

Ctrl+Shift+L                                                  Punktlista

Ctrl+Shift+M                                                 Skapa e-post meddelande

Ctrl+Shift+N                                                 Skapa anteckning

Ctrl+Shift+Q                                                 Skapa mötesförfrågan

Ctrl+Shift+T                                                  Minska indrag

Ctrl+Shift+V                                                  Flytta till mapp

Ctrl+Shift+Z                                                  Ta bort formatering

Ctrl+T                                                            Öka indrag

Ctrl+U                                                            Markera som oläst

Ctrl+Z                                                             Ångra

Esc                                                                 Avbryta aktuell operation, Lämna

Shift+F4                                                         Växla skiftläge

 

Kortkommandon i MS OneNote

Funktionstangenter

F1

Hjälp

SKIFT+F2

Visa egenskaper för anteckningsbok

ALT+F4

Stäng programfönstret

F6

Visa kortkommandon

F7

Stavningskontroll

SKIFT+F7

Synonymordbok

ALT+F8

Infoga/Kör Makro

F9

Synkronisera ändringar i alla delade anteckningsböcker

SKIFT+F9

Synkronisera ändringar i den aktuella delade anteckningsboken

F10

Visa kortkommandon

SKIFT+F10

Visa högerklicksmenyn

CTRL+F10

Visa kortkommandon

F11

Aktivera eller inaktivera helsidesvyn

OneNote och Outlook

CTRL+SKIFT+E

Skicka markerade sidor i ett e-postmeddelande

CTRL+SKIFT+1

Skapa en Uppgift i Outlook från den markerade anteckningen

CTRL+SKIFT+2

Skapa en Imorgon-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen

CTRL+SKIFT+3

Skapa en Den här veckan-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen

CTRL+SKIFT+4

Skapa en Nästa vecka-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen

CTRL+SKIFT+5

Skapa en Inget datum-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen

CTRL+SKIFT+K

Öppna den markerade Outlook-uppgiften

CTRL+SKIFT+9

Märka den markerade Outlook-uppgiften som slutförd

CTRL+SKIFT+0

Ta bort den markerade Outlook-uppgiften

Formatering (eng)

CTRL+F

Fetstil (CTRL+B)

CTRL+K

Kursiv (CTRL+I)

CTRL+U

Understruket

CTRL+L

Vänsterjusterat stycke

CTRL+R

Högerjusterat stycke

Tab

Minska punktlistenivå

SKIFT+Tab

Öka punktlistenivå

CTRL+SKIFT+H
eller CTRL+ALT+H

Ge den markerade texten en gul färgöverstrykning

CTRL+SKIFT+C

Kopiera den markerade textens formatering (Hämta format)

CTRL+SKIFT+V

Klistra in formatering på den markerade texten (Hämta format)

CTRL+
BINDESTRECK

Göra den markerade texten genomstruken (av/på)

CTRL+SKIFT+=

Använda upphöjd text (av/på)

CTRL+=

Använda nedsänkt text (av/på)

CTRL+PUNKT

Tillämpa eller ta bort punktlistan från det markerade stycket

CTRL+
SNEDSTRECK

Göra om markeringen till en numrerad lista (av/på)

CTRL+ALT+1
(2,3 osv)

Tillämpa formatet Rubrik 1 på den aktuella anteckningen

CTRL+SKIFT+N

Tillämpa formatet Normal på den aktuella anteckningen

ALT+SKIFT+
HÖGERPIL

Lägga in ett styckeindrag från vänster

ALT+SKIFT+
VÄNSTERPIL

Ta bort ett styckeindrag från vänster

CTRL+L

Vänsterjustera det markerade stycket

CTRL+SKIFT+>

Öka teckenstorleken för den markerade texten

CTRL+SKIFT+<

Minska teckenstorleken för den markerade texten

CTRL+SKIFT+N

Ta bort all formatering som tillämpats på den markerade texten

CTRL+SKIFT+R

Visa eller dölja linjering på den aktuella sidan

SKIFT+DRA

Dra i kanten av det textstycke du vill kombinera med ett annat, håll ner SKIFT och dra ihop dem

Förflyttning

ALT+ VÄNSTERPIL

Gå till nästa platshållare på en sida

ALT+VÄNSTERPIL

Gå till föregående platshållare på en sida

PIL UPP

En rad upp

PIL Ner        

En rad ner

CTRL+PIL UPP

Ett stycke upp

CTRL+PIL NED

Ett stycke ner

CTRL+PIL VÄNSTER

Ett ord åt vänster

CTRL+PIL VÄNSTER

Ett ord åt höger

PAGE DOWN

Ett fönster ner

PAGE UP

Ett fönster upp

HOME

Början av raden

END

Slutet av raden

CTRL+HOME

Början av platshållaren

CTRL+END

Slutet av platshållaren

CTRL+PAGE DOWN

Nästa sida

CTRL+PAGE UP

Föregående sida

SKIFT+PIL

Kombinationen SKIFT och för­flyttning betyder Markera. T.ex. SKIFT+PIL+Höger = Markera ett tecken åt höger

ALT+PGDN

Gå till den sista sidan i den synliga uppsättningen flikar

ALT+PGUP

Gå till den första sidan i den synliga uppsättningen flikar

Enter

Öppna en hyperlänk.

Obs! Markören måste placeras i den formaterade hyperlänktexten

CTRL+PIL UPP

Gå till föregående stycke

END

Gå till slutet av raden

HÖGERPIL

Flytta markören ett tecken till höger

PGDN

Rulla den aktuella sidan nedåt

PGUP

Rulla den aktuella sidan uppåt

VÄNSTERPIL

Flytta markören ett tecken till vänster

CTRL+PGDN

Gå till nästa sida i avsnittet

CTRL+PGUP

Gå till föregående sida i avsnittet

CTRL+PIL NED

Gå till nästa stycke

Flaggor

CTRL+1

Använda flaggan Att göra (av/på)

CTRL+2

Använda flaggan Viktigt (av/på)

CTRL+3

Använda flaggan Fråga (av/på)

CTRL+4

Använda flaggan Kom ihåg (av/på)

CTRL+5

Använda flaggan Definition (av/på)

CTRL+6 (7,8,9)

Använda en egen flagga (av/på)

CTRL+0

Ta bort alla flaggor från de markerade anteckningarna

Övriga användbara kommandon

ALT+N+F

Infoga fil

Backspace/
Bakåtsteg

Radera ett tecken åt vänster

CTRL +X

Klipp ut

CTRL+A

Markera alla objekt.

Obs! Tryck på CTRL+A flera gånger om du vill utöka markeringens omfång

CTRL+ALT+[

Minska indragsnivån för den aktuella sidflikens etikett

CTRL+ALT+]

Öka indragsnivån för den aktuella sidflikens etikett

CTRL+ALT+D

Docka OneNote vid sidan av ett annat program på skärmen

CTRL+ALT+E

Dra i kanten av det textstycke du vill kombinera med ett annat, håll ner SKIFT och dra ihop dem

CTRL+ALT+N

Skapa en ny sida på samma nivå nedanför den aktuella sidfliken

CTRL+ALT+R

Ny kolumn till höger om den du står i

Ctrl+ALT+V

Klistra in special

CTRL+B

Sök på denna sida

CTRL+Backspace
CTRL+Bakåtsteg

Radera ett ord åt vänster

Ctrl+C

Kopiera

CTRL+Delete

Radera ett ord åt höger

CTRL+E

Flytta insättningspunkten till sökrutan för att söka igenom alla anteckningsböcker

Pil Ned

Sök nästa

CTRL+END

Rulla till den aktuella sidans slut

CTRL+HOME

Rulla till den aktuella sidans start

CTRL+I

Infoga en hyperlänk

CTRL+M

Öppna ett nytt OneNote-fönster

CTRL+N

Lägga till en ny sida i slutet av det markerade avsnittet

CTRL+O

Öppna en anteckningsbok

Ctrl+O

Öppna

CTRL+P

Skriva ut den aktuella sidan

Ctrl+P

Skriv ut

Ctrl+S

Spara

CTRL+SKIFT+
ALT+N

Skapa en ny undersida nedanför den aktuella sidan

CTRL+SKIFT+
TABB

Flytta till föregående avsnitt

CTRL+SKIFT+*

Utöka eller dölja flikarna i en sidgrupp

CTRL+SKIFT+[

Utöka bredden på sidfliksfältet

CTRL+SKIFT+]

Minska bredden på sidfliksfältet

CTRL+SKIFT+A

Markera den aktuella sidan.

Om den markerade sidan ingår i en grupp trycker du på CTRL+A om du vill markera alla sidor i gruppen

CTRL+SKIFT+M

Öppna ett litet OneNote-fönster för en sidoanteckning

CTRL+SKIFT+T

Flytta insättningspunkten till sidans rubrik

CTRL+T

Skapa ett nytt avsnitt

CTRL+TABB

Flytta till nästa avsnitt

CTRL+Y

Upprepa

CTRL+Z

Ångra

Delete

Radera ett tecken åt höger

ESC

Avbryt. T.ex. Stänga sökningen och återgå till sidan

SHIFT+ Enter

Ny rad

SKIFT+ALT+PIL NED

Flytta den markerade sidfliken nedåt

SKIFT+ALT+PIL UPP

Flytta den markerade sidfliken uppåt

Windows tangenten

WIN+ALT+N

Öppna ett litet OneNote-fönster för en sidoanteckning

WIN+ SKIFT+S

Skärmkopia