Return to site

OneNote utbildning

Utbildning i OneNote

Alla OneNote utbildningar kan genomföras som videomöte kurser, via utdelat skrivbord på distans.

Boka kurs eller personlig coachning, från två timmar per gång.

Utbildning i alla versioner: Office 365, OneNote 2019, OneNote 2016, OneNote 2013, OneNote 2010 och OneNote 2007.

OneNote 2016

Microsofts program OneNote kan laddas ner gratis till Windows, PC, Windows Phone, Mac, iPad, iPhone, Android. Läs mer på http://www.onenote.com

Erbjuder halvdagsutbildningar eller seminarier.

Agendan anpassas till kursens längd:

Vad är OneNote?

Skapa anteckningsbok

 • Skriva text
 • Sammanfoga textblock

 • Formatera text och använda formatmallar

 • Rättstavning och översättning

 • Punktlistor och numreradelistor

 • Att göra-lista

 • Beräkningar

Skapa sidor

 • Lägga till underordnande sidor
 • Skriva ut en sida
 • Flytta sida
 • Olika typer av linjering och färger
 • Skapa avsnitt
  • Låsa avsnitt
  • Lägga till avsnittsgrupp
  • Hantera Avsnitt
  • Sammanfoga Avsnitt

Rita

 • Låst ritläge
 • Konvertera till text

Infoga

 • Infoga tomrum
 • Tabell
 • Bilder
 • Skärmklipp
 • Bifoga dokument
 • Utskriftsbild
 • Scannerutskrift
 • Ljud
 • Video
 • Tidsstämpel
 • Sidoanteckning

Använda taggar och flaggor

 • Flagga anteckningar
 • Söka efter flaggor (taggar)
 • Kryssrutor

Mallar

 • Använda en mall
 • Egna sidmallar
 • Standardmall
 • Avsnittsmallar
 • Anteckningsboksmallar

Sök

 • Hitta det du behöver snabbt
 • Söka i bilder
 • Mer information om anteckningar
 • Sök på författare

Länkar

 • Wiki-länkar
 • Länkade anteckningar
 • Docka OneNote

Koppling till andra program

 • Från OneNote till Outlook
 • Mötesinformation
 • Från Outlook till OneNote
 • OneNote som skrivare

Dela

 • Ändringsmarkeringar
 • Skapa en ny delad anteckningsbok
 • Dela en befintlig anteckningsbok
 • Via e-post
 • Via webben
 • Via Mobile
 • Sluta dela ett avsnitt
 • Sluta dela en anteckningsbok
 • Synkronisera och arbeta Off-line