Return to site

PowerPoint utbildning

Utbildning i PowerPoint

Alla PowerPoint utbildningar kan genomföras som videomöte, via utdelat skrivbord på distans.

Boka utbildning eller personlig coachning, från två timmar per gång.

Kurser i alla versioner: Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013 och PowerPoint 2010.

Från halvdagars intensivkurser, endagars grundkurser, fortsättningskurser och även specialanpassade utbildningar i t.ex. utformandet av företagsmallar.

PowerPoint 2016

Innehåll beroende på kursens längd:

Skapa presentationer

 • Välja bakgrund
 • Välja layout

Infoga

 • Text
 • Bilder
 • Tabeller
 • Diagram
 • SmartArt
 • Video

Utskriftsalternativ

 • Skriva ut önskade sidor
 • Marginaler
 • Sidnummer
 • Talarmanus
 • Åhörarkopia

Arbeta med grafik och animeringar

 • Rita figurer
 • Gruppering
 • Ställa in animeringar

Visa bildspel

 • Starta bildspel
 • Alternativ under ett bildspel
 • Föredragshållarvyn

Redigera mallsidor

 • Skapa egna mallsidor

 • Lägga in platshållare

 • Sidnummer

 • Infoga Logga