Kursbok Power Pivot och Power BI

Kursboken Power Pivot och Power BI är skriven på svenska, för Excel 2010 och senare versioner.

För  Microsoft Excel:

 • Office 365 Pro Plus
 • Excel 2016 Professional Plus
 • Excel 2013 Professional Plus
 • Excel 2010

Använd Microsoft Excel för att skapa datamodeller med relationer mellan flera kalkylblad, flera kalkylböcker och även från olika datakällor. Salma data från flera olika datakällor, i en eller flera Pivottabeller.

Presentera din information snyggt med Pivottabeller och Pivotdiagram och använd kopplade Utsnitt för att filtrera rapporter och diagram med ett enda klick.

För att kunna skapa relationer mellan tabeller har man tidigare behövt använda Access eller databasprogram så som SQL m.m. Med hjälp av Microsofts Power BI tillägg kan du nu göra detta i Excel!

Lär dig att bygga datamodeller för att sammanställa data från olika datakällor, presentera informationen på ett snyggt sätt och samtidigt göra så informationen blir enkel att uppdatera och förändra.

Boken går igenom alla fyra Power BI tilläggen i Microsoft Excel för Business Intelligence.

Power Pivot

För att skapa vanliga Pivottabell-rapporter måste först all data vara samlad i kolumner i Excel-kalkylblad. Med Power Pivot går det att hämta data från flera olika kalkylblad, flera Excel-filer eller flera olika datakällor för att skapa Power Pivot-rapporter med hjälp av tabellrelationer.

Power Query

Microsoft Power Query för Excel ger möjlighet till Business Intelligence (BI)-upplevelse i Excel. 

Med hjälp av Power Query i Excel får du en och samma miljö för att hämta, sammanställa och filtrera data från en mängd olika källor.

Power View

Med Power View i Excel kan du skapa kontrollpaneler (Dashboards). Du kan presentera Excel rapporter på fler grafiska sätt, med hjälp av kartdiagram och även rörliga diagram, genom att lägga till en tidsaxel.

Power Map

Power Map är ett tredimensionell visualiseringsverktyg för Excel som gör det möjligt att effektfullt analysera geografiska värden, med hjälp av 3D kartor.

Denna bok är Del 2 av en bokserie som handlar om tabeller i Excel . Boken ”Excel-tabeller och Pivottabeller” är Del 1. Alla menyval i böckerna är både på svenska och engelska.

Boken innehåller nyheterna i Excel 2016 och om funktioner skiljer sig mot tidigare versioner av Excel, så beskrivs det också.

Innehåll - Del 2

Kapitel 1

 • Vad är en Pivottabell?                                                                                
 • Vad är Power Pivot?                                                                                    
 • Skapa Pivottabell-rapport från flera kalkylblad                                
 • Power Pivot-fönstret                                                                                  
 • Tabellrelationer                                                                                             
 • Anpassa Power Pivot-rapporter                                                             
 • Använda Utsnitt                                                                                            
 • Power Pivot-diagram                                                                                  
 • Filtrerade anslutningar                                                                               

Kapitel 2

 • Hämta extern data                                                                                       
 • Hämta data från Access                                                                             
 • Uppdatera Power Pivot-rapport                                                            
 • Förhandsgranska och filtrera                                                                   
 • Skriva SQL-fråga                                                                                            

Kapitel 3

 • Power Pivot-tabeller                                                                                   
 • Beräknad kolumn                                                                                         
 • Beskrivande kolumn                                                                                   
 • Uppslagstabeller                                                                                           

Kapitel 4

Beräkningar i Power Pivot

 • Första DAX beräkningen – SUM()                                                          
 • Beräkningsområde                                                                                      
 • Implicita och Explicita beräkningar                                                         

Kapitel 5

Beräkningar med DAX-funktioner

 • DAX funktionen RELATED()                                                                      
 • DAX funktioner för datum                                                                           
 • Procenträkning                                                                                              
 • Beräkningar med villkor – CALULATE()                                                
 • Dynamiska beräkningar – RELATEDTABLE() och COUNTROWS()  
 • Beräkna unika värden – DISTINCTCOUNT()                                       
 • Beräkningar med urval - SUMX() och FILTER() DISTINCTCOUNT  
 • Beräkningar utan filter – ALL()                                                                
 • Beräkningar med delfilter – ALLSELECTED()                                       
 • Beräkningar med division – IF() och BLANK()                                    

KPI ikoner – stopp ljus

Hierarkier

 • Snabbutforskning                                                                                         
 • Perspektiv                                                                                                       
 • Synonymer                                                                                                     
 • Mer om DAX                                                                                                   

Kapitel 6

 • Vad är en Datamodell?                                                                               
 • Excel-metoden                                                                                              
 • Power Pivot-metoden                                                                               

Kapitel 7

Power Query

 • Olika datakällor                                                                                              
 • Sammanfoga data från flera källor                                                        
 • Frågeredigeraren
 • Läsa in data med script                                                                               

Power View

 • Power View-tabeller                                                                                   
 • Tabellmatris                                                                                                       
 • Multipeldiagram                                                                                           
 • Fraktionsstaplar                                                                                            
 • Anpassa kartdiagram                                                                                  
 • Bubbel diagram                                                                                             

Power Map

 • Kartor i Power Map                                                                                     
 • Skapa en rundtur                                                                                          
 • Använda kartlager                                                                                        

Inquire

 • Kalkylboksanalys                                                                                           
 • Jämföra filer                                                                                                   

Boken finns att beställa som tryckt bok här via hemsidan eller som e-bok hos välsorterade e-bokhandlare och går även att låna på bibliotek.

Power Pivot och Power BI

ISBN 978-91-7471-983-3

300 sidor

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly