Return to site

Word utbildning

Utbildning i Word

Word 2016

Utbildningar i Word från halvdagars och endagars till tvådagars grundkurser, eller intensivkurser, fortsättningskurser och även specialanpassade utbildningar i t.ex. skapandet av brevmallar.

Alla kurser kan genomföras som videomöte på distans. Boka kurs eller personlig coachning, från två timmar per gång.

Kurser i alla versioner: Word 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013 och Word 2010.

Innehåll beroende på kursens längd:

Steg 1 – Grunderna

Menyflikarna

 • Ordningen på menyflikarna
 • Anpassa knappraden

Textredigering och formatering

 • Hur man skapar och tar bort rader 
 • Varför man inte kan ha två mellanslag efter varandra 
 • Tar bort text både från vänster och från höger 
 • Ändrar stil, storlek och utseende på text 
 • Vilka de olika typsnittsfamiljerna är och hur det bäst utnyttjas 

Markeringar

 • Göra markeringar på många sätt:
  - Med musmarkören
  - Via tangentbordet
  - Med enkel-, dubbel- och trippelklickningar
 • Markerar flera områden samtidigt 
 • Varför markerad text kan försvinna 
 • Förflytta markören snabbt och markera stora områden, utan att använda musmarkören 

Visningslägen

 • Olika visningslägen 
 • Zoomar så att skärmen utnyttjas maximalt 
 • Hur man visar ”dolda” tecken i texten 

Stycken

 • Vad ett stycke är i Word 
 • Kan ändra utseende på stycke 
 • Ta bort allt utseende på text med ett kommando 
 • Använda automatisk numrering av stycken 
 • Hur man ändrar radavstånd 
 • Vad styckeavstånd används till 
 • Hur man ramar in och färglägger text 
 • Vad indrag används till 

Linjalen

 • Hur man ändrar på marginalerna med hjälp av linjalen 

 • Använda tabbar

Klipp och klistra

 • Använda Målarpenseln för att snabbt snygga till flera textavsnitt 
 • Varför man skall använda Klipp och Klistra med hjälp av kortkommandon 

Rubriker

 • Hur man använder  rubrikformat

Utskrift

 • Vad man kan göra för inställningar när man förhandsgranskar en utskrift 
 • Hur man skriver ut alla eller enstaka sidor 

Spara

 • Olika sätt att spara dokument
 • Skicka dokument via e-post

Steg 2 – mer möjligheter

Tabeller

 • Skapa tabell 
 • Lägga till rader sist och först i tabeller 
 • Markera i en tabell 
 • Ändra kolumnbredd på olika sätt 
 • Ställa in exakt radhöjd 
 • Visa tabellens rutnät eller inte vid utskrift 
 • Rita en egen tabell 
 • Vrida text på sidan i en tabell 
 • Centrera text i både höjd och sidled i en tabell 
 • Sammanfoga rader och kolumner i en tabell 
 • Få rubriker att skrivas ut överst i tabellen vid sidbrytning 
 • Göra enkla beräkningar i en tabell 
 • Sortera rader i en tabell 
 • Vet när det är bättre att jobba med tabeller istället för att använda tabbar 

Bilder

 • Infoga bilder, foton och Onlinebilder
 • De tre olika sätten som en bild kan uppföra sig i ett dokument 
 • Justera storlek och egenskaper på bilder 
 • Göra om bilder till ”vattenstämplar” 
 • Komprimera bilder 
 • Använda WordArt 

Rita

 • Rita linjer, rutor m.m. 

SmartArt

 • Infoga SmartArt

Sök och navigering

 • Sök och ersätt, både text och utseende 
 • Sökfunktionen (Office 2010 & 2013) 
 • Navigeringsfönstret
 • Markeringsfönstret

Innehållsförteckning

 • Skapa innehållsförteckningar 
 • Uppdatera innehållsförteckningar 
 • Den automatiska ”Gå-till” funktionen i innehållsförteckningar 

Språk

 • Rättstavning
 • Använda översättningsfunktionen
 • Skapa automatiska texter, så som signaturer 

Sidhuvud/sidfot, sidnumrering

 • Infoga text i sidhuvud/sidfot som skrivs ut på varje sida 
 • Infoga sidnumrering

Steg 3 - Specialfunktioner

Snabbdelar

 • Autotexter

Hantera olika versioner

 • Kommentarer
 • Spåra när text förändras i ett dokument 
 • Jämföra och se skillnader i olika versioner av ett dokument 

Sidlayout

 • Skapa avsnitt 
 • Att ha båda stående och liggande sidor i samma dokument 
 • Skapa ett dokument med olika sidhuvuden, på olika sidor 
 • Skapa spalter 

Formulär och fältkoder

 • Skapa formulär med ifyllbara fält och kryssrutor 
 • Infoga koder som infogar information 

Mallar

 • Skapa egna rubrikformat
 • Numrera rubriker automatiskt 
 • Skapa malldokument 
 • Göra inställningar var dokument sparas och mallar lagras m.m. 

Utskick

 • Skapa massbrev genom att koppla adressregister till Word 
 • Skapa adressetiketter 
 • Skapa pärmetiketter 
 • Skriva ut adresser på kuvert

Specialtecken

 • Infoga specialtecken 

Bokmärken & länkar

 • Skapa bokmärken 
 • Skapa klickbara länkar till hemsidor, bokmärken m.m.

Makron

 • Skapa makron (tangetnedtryckningsinspelning) 

Skydd

 • Låsa hela eller delar av ett dokument 

Övrigt

 • Tangentbordsgenvägar
 • Hur och varför man skall spara dokument som PDF om man skall skicka brev utanför företaget
 • Praktiska tips och tricks i Word
 • Kursdeltagarnas egna frågor