Bokpaket "Pivottabeller och tabeller i Excel" och "Power Query - för Excel och Power BI"

Bokpaket "Pivottabeller och tabeller i Excel" och "Power Query - för Excel och Power BI"

1,009.00
Börja från grunden med ­tabellhantering i Excel, från grunden och på djupet. Fortsätt med hur du kan hämta, transformera/omvandla data i Excel och Power BI Desktop. Böckerna passar både för självstudier och som kurslitteratur. Böckerna innehåller många övningar med tillhörande övningsfiler och facit.
Quantity
Coming soon
Coming soon
All Posts
×
×
Integritypolicy, All information regarding a person and or a company given to DataPortföljen via this form is used solely by DataPortföljen. DataPortföljen  will use the e-mail address to be able to indentify you. No information is provided to a third party.

By clicking the button, I approve that DataPortföljen use the information according the the above statement.
×
Genom att skicka in kontaktuppgifter till DataPortföljen ges samtycke till hantering av uppgifterna enligt Personuppgiftslagen (PUL) och General Data Protection Regulation (GDPR).