Bokpaket "Pivottabeller och tabeller i Excel" och "Power Query - för Excel och Power BI"

Bokpaket "Pivottabeller och tabeller i Excel" och "Power Query - för Excel och Power BI"

1 009.00 kr
Börja från grunden med ­tabellhantering i Excel, från grunden och på djupet. Fortsätt med hur du kan hämta, transformera/omvandla data i Excel och Power BI Desktop. Böckerna passar både för självstudier och som kurslitteratur. Böckerna innehåller många övningar med tillhörande övningsfiler och facit.
Quantity
Coming soon
Add to cart