Bokpaket "Pivottabeller och tabeller i Excel" och "Power Query - för Excel och Power BI"

Bokpaket "Pivottabeller och tabeller i Excel" och "Power Query - för Excel och Power BI"

1,009.00
Börja från grunden med ­tabellhantering i Excel, från grunden och på djupet. Fortsätt med hur du kan hämta, transformera/omvandla data i Excel och Power BI Desktop. Böckerna passar både för självstudier och som kurslitteratur. Böckerna innehåller många övningar med tillhörande övningsfiler och facit.
Quantity
Add to cart
Add to cart
All Posts
×
×
Terms & Conditions
Integritypolicy, All information regarding a person and or a company given to DataPortföljen via this form is used solely by DataPortföljen. DataPortföljen  will use the e-mail address to be able to indentify you. No information is provided to a third party.

By clicking the button, I approve that DataPortföljen use the information according the the above statement.
×
Privacy Policy
Genom att skicka in kontaktuppgifter till DataPortföljen ges samtycke till hantering av uppgifterna enligt Personuppgiftslagen (PUL) och General Data Protection Regulation (GDPR).